Palvelut

Kirjanpito ja raportointi

Hoidamme eri toimialoilla toimivien yritysten kuukausittaisen kirjanpidon. Teemme myös maatalouden kirjanpitoa. Kirjanpitopalvelu pitää sisällään kuukausittaisen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimisen. Asiakas saa kuukausittain tuloslaskelman ja taseen. Tarpeen mukaan on asiakkaalla mahdollisuus saada tunnuslukuraportteja ja kustannusseurantaa. Raportit voidaan toimittaa joko paperisesti tai sähköpostilla.Teemme myös maatalouden kirjanpitoa.

Arvonlisäverotus

Kuukausittaisten kausiveroilmoitusten lisäksi hoidamme arvonlisäveropalautusten ja -huojennusten hakemisen, yhteenvetoilmoitukset EU-kaupassa sekä muut tarvittavat selvitykset verottajalle.

Arvonlisäveroasiantuntijoillamme on vahva tuntemus mm. arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista, myyntiin liittyvistä verokysymyksistä, ostovähennysoikeuteen liittyvistä kysymyksistä, arvonlisäveron raportoinnista, arvonlisäverotuksen ajalliseen kohdistamiseen liittyvistä asioista sekä kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan kysymyksistä.

Myyntilaskutus ja saatavien valvonta

Myyntilaskutuksessa hyödynnetään edistyksellisiä sähköisiä menetelmiä. Tämän myötä asiakkaalle tarjotaan nopea, vaivaton, virheetön ja kustannustehokas myyntilaskutuspalvelu. Tarjoamme monipuolisia palveluita sähköiseen myyntilaskutukseen huomioiden asiakaskohtaiset odotukset ja tarpeet. Hoidamme laskutuksen puolestanne.

Lähetämme myyntilaskut sähköisesti tai perinteisinä paperiversioina. Myyntilaskutuksen yhteydessä hoidamme myös myyntireskontran ja saatavien valvonnan sisältäen maksuhuomautukset ja viivästyskorkolaskutuksen.

Maksuliikenteen hoito

Maksatuspalvelumme hoidetaan luotettavasti ja asiakaslähtöisesti. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään oma maksatussuunnitelma, jonka noudattaminen on lähtökohta maksatuspalvelullemme.

Palkanlaskenta

Suoritamme palkanlaskennan asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Palkanlaskentapalvelun laajuus sovitaan aina asiakaskohtaisesti ja se voi käsittää vain pelkän palkan laskemisen tai vaihtoehtoisesti voimme hoitaa koko palkkahallinnon. Kaikki ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiölle kuuluvat automaattisesti palkanlaskennan piiriin.

Lue lisää palkkahallinto -alasivulta

Sähköinen taloushallinto

Verkkolaskutus

Myyntilaskut tehdään verkossa, josta ne toimitetaan eteenpäin sähköisesti verkkolaskuna. Laskutuksen voi hoitaa joko asiakas itse tai sopimuksen mukaan me hoidamme koko laskutuksen.
Ostolaskujen sähköinen kierrätys

Asiakkaamme ostolaskut tulevat meille joko verkkolaskuna tai paperisena, jotka skannaamme sähköisen muotoon. Tämän jälkeen asiakas käy verkossa hyväksymässä maksuun menevät laskut ja sopimuksen mukaan joko maksaa ne itse suoraan verkossa tai vaihtoehtoisesti me hoidamme maksamisen.
Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto mahdollistaa asiakkaan erilaisten raporttien ja asiakirjojen säilyttämisen sähköisessä muodossa. Esimerkiksi kaikki yrityksen kirjanpidon tulosteet ja tilinpäätökset ovat aina arkistossa luettavissa ja tulostettavissa milloin tahansa.

Tilinpäätösanalyysi ja verosuunnittelu

Tilinpäätösanalyysi tuottaa erilaisia tunnuslukuja päätöksenteon avuksi ja siinä vertaillaan yrityksen toimintaa yleensä useamman tilikauden ajalta. Verosuunnittelussa pyritään optimoimaan yrityksenTilinpäätösanalyysi tuottaa erilaisia tunnuslukuja päätöksenteon avuksi ja siinä vertaillaan yrityksen toimintaa yleensä useamman tilikauden ajalta. Verosuunnittelussa pyritään optimoimaan yrityksen ja omistajien verotusta ja suunnitellaan palkan sekä osingonjaon suhdetta.

Yhtiöoikeudelliset palvelut, yritysjärjestelyt

Aloittavaa yrittäjää autamme yhtiömuodon valinnassa ja voimme hoitaa koko yrityksen perustamisen. Hoidamme myös yhtiömuotojen muutokset sekä yhtiösopimusten ja yhtiöjärjestysten päivittämisen. Laaja asiantuntijaverkostomme mahdollistaa myös useiden eri alojen asiantuntijoiden hyödyntämisen.
Hoidamme sukupolvenvaihdokset, liiketoimintasiirrot sekä muut tarvittavat yritysjärjestelyt.

Yrityksen perustaminen

Jo yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa kannattaa käyttää osaavan tilitoimistomme asiantuntijapalveluita, sillä ensimmäiset virheet saatetaan tehdä jo ennen kuin koko yritystoiminta on edes virallisesti alkanutkaan. Monipuolinen ja laaja taloushallinnon osaamisemme hyödynnetään alusta alkaen asiakkaittemme käyttöön. Kattavassa ja yksilöllisessä alkuneuvonnassa käydään läpi yrityksen perustamiseen liittyvät asiat sekä toiminnan perusasiat.

Isännöinti

Tarjoamme isännöintipalveluja ja teknistä isännöintipalvelua asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöosakeyhtiöille. Meillä on laaja osaaminen vaativienkin kiinteistökirjanpitojen kautta. Olemme palvelleet taloyhtiöitä jo 25 vuoden ajan. Isännöintipuolella on puhtaasti isännöintiin keskittyneitä ihmisiä. ITS-koulutuksen saaneet taloushallinnonkin taitavat ihmiset takaavat osaavaa palvelua ja kokonaisuuksia hallitsevaa isännöintiä.

Teemme myös puhtaasti kirjanpitoa isännöintiyritysten tukena.

Muut palvelut

Teemme yksityisiä ja yritysten kauppakirjoja, veroilmoitusten täydentämiset, kiinnitykset, lainhuudot ja avioehdot.

Hoidamme myös maatalouksien erityisosaamista vaativia kirjanpitotehtäviä.