Palkkahallinto

 • Tunti / urakka / provisio / tuotanto / kuukausipalkat / lisät ym.

 • Arkipyhäkorvaukset, pekkaset, työajan lyhennysrahat

 • Keskituntiansiot jaksoittain

 • Eri alojen työehtosopimusten soveltamista

 • Sairaus- ja tapaturma-ajan palkat sekä niihin liittyvät Kelan ja vakuutusyhtiön päiväraha-anomukset

 • Perhepoliittiset vapaat ja niiden Kela-anomukset

 • Luontaisedut

 • Eri liittojen jäsenmaksuasiat tilityksineen ja tilastoineen

 • Matkalaskujen perusteella kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset ja päivärahat

 • Työnantajamaksuvelvotteiden laatiminen

 • Lomapalkkalaskenta

 • Palkkahallintoon liittyvien maksuvelvotteiden hoitaminen maksuliikenneohjelmalla

 • Työsuhteen irtisanomis- ja purkamisajan palkat

 • Palkkatodistukset

 • Ulosottopidätykset

 • Työtodistukset

 • Palkkalaskelmien postittaminen työntekijöille tai työnantajalle palkkakausittain ja yhteenveto työnantajalle

 • Palkkavuositilastot: verovirasto, työeläkeyhtiö, tapaturmavakuutusyhtiö

 • Työntekijöiden TyEL-asioiden hoitaminen

 • Työsopimukset

 • Lomautusilmoitukset

 • Työterveyshuollon korvausanomukset